Revize komína je činnost, kterou před nadcházející topnou sezónou 2022/2023 koneckonců potřebujete více jak kdy jindy.

Hledáte-li profesionální přístup, potřebujete jasné informace v jakém technickém stavu se nachází Vaše spalinová cesta. Topíte kusovým dřevem, peletami, plynem? Kotel vám dehtuje nebo chcete zase začít používat komín, který byl dlouhou dobu nepoužívaný? Nová Výchozí revizní zpráva spalinové cesty (revize komína) je nutným požadavkem nejen pro Vaše klidné spaní, že nezahoříte, ale především i jako podklad pro pojišťovnu a pojištění nemovitosti.

Revizní zpráva spalinových cest

Revize spalinových cest se provádí před spuštěním nové nebo zrekonstruované topné soustavy

  • před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu
  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
  • před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty
  • především před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty
  • po komínovém požáru, nebo
  • při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty

Oblast působnosti

Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice. Po vzájemné dohodě přijedu i mimo tyto okresy.